Հորսի լիճ

Քարկատարի լեռներ

Լեռներ Վայոց ձորի մարզի հյուսիս արևմտյան  մասում: Սկսվում է  Վարդենիսի լեռների Մկնասար գագաթից և ձգվում է հարավ արևելք, մինչև Արփա և Եղեգիս գետերի միախառնման տեղամաս: Ամենաբարձր գագաթը համանուն լեռն է (2961 մ), երկարությունը` 20 կմ: Լեռնաշղթան հյուսիս արևմուտքից դեպի հարավ արևելք աստիճանաբար ցածրանում է:  Բարձր գագաթներից են նաև Ցոլասարը (2772 մ), Փարթամ լեռը (2681 մ):

Լեռնաշղթայի  հարավահայաց լանջերից սկիզբ են առնում Արփա գետի վտակներ՝ Շրեշտը, Աղավնաձորը, Տափառուն: Հարավահայաց լանջերից՝ Եղեգիսի մի շարք վտակներ:

Մեկնաբանություններ