Դրախտիսար լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Վերելք Սիփան լեռ
Տապալոց լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Նժույգ լեռ, Արջուտի թամքոց
Քարկատար լեռ
Բաղացսար / Մեղրու լեռներ
Ծարասար, Հայաստանի լեռները
Արտավանի լիճը
Վարդենիս լեռ
Բովաքար լեռ
Աչքասար
Պուտաքար, կարկտասար, Արեգունու լեռներ
Քաջքար լեռ / Հայկական լեռնաշխարհ
Լուսահովիտ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Կամար լեռ
Շիշ լեռ
Մեծ Մայմեխ
Կապանու լեռ
Արտավազ լեռ
Ցուլասար
Ուրասար / Բազումի լեռներ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Թոնդրակ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Տեսիլքի քարանձավ
Այրիքար
Նեմրութ, Սարակն
Սպիտակասար
Թրասար, Ուխտասար
Վարդաբլուր / Գայլի ականջներ
Վերելք Վուլկան լեռ
Մեծ Քիրս
Վերելք Մասիս լեռ
Դիզափայտ
Կալասար
Կարմրակողի լեռներ
Մեծ Իշխանասար
Խուստուփ լեռ
Միափոր լեռ
Հորսի լիճ
Արագած
Գութանասար
Ուխտասար - Ծղուկ
Դիտվան