Թեղենիս

Հայաստանի բուսականությունը

ՀՀ-ի բուսականությունը աչքի է ընկնում  բազմազանությամբ: Այստեղ հաշվում են մոտ 3200 տեսակ բարձրակարգ բույսեր և յուրաքանչյուր 1000 կմ²-ուն բաժին է ընկնում 104-107 բուսատեսակ: Բուսական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավոված է վերընթաց գոտիականությամբ,  հնագույան սառցապատումներով,  և այն հանգամանքով՝ որ Հայաստանը գտնվում է 3 տարբեր բուսաշխարհագրական մարզերի շփման գոտում: Դրանք են՝ Կովկասյան խոնավասեր (մեզոֆիլ), Իրանական չորասեր (քսերոֆիլ) և միջերկրածովյան […]