Սպիտակասար

Սպիտակասար լեռ

Սպիտակասարը (3555 մ) հրաբխային լեռնազանգված է: Բարձրությամբ Գեղամա լեռների երկրորդ գագաթն է, Աժդահակից (3597 մ) հետո: Գմբեթաձև է՝ կազմված լիպարիտներից, վանակատներից ու պեռլիտներից:

Լուսանկարները՝ Արաքս Ասատրյանի, Մարիա Հովսեփյանի և Տիգրան Շահբազյանի

Մեկնաբանություններ