Armenian Geographic

Մարգավետի լեռներ

Լեռներ Լոռու և Տավուշի մարզերի սահմանագլխին: Բովաքարի լեռների հվ-արլ. ճյուղավորություններից է: Ձգվում է Բովաքար գագաթից դեպի հվ-արլ.` կազմելով Աղստև և Բլդան գետերի ջրբաժանը: Լեռնաշղթայի երկարությունը` 7 կմ է: Ամենաբարձր գագաթը` Կապուտակն է (2758 մ): Բարձր գագաթներից են՝ Ծաղկուտը (2259 մ), Սուրկատարը (2437 մ): Այստեղից են սկիզբ առնում Աղստևի և Բլդանի վնակներից մի քանիսը:

Մեկնաբանություններ