Տասանորդի լեռներ
Կուսանաց լեռ / Արցախի լեռներ
Դրախտիսար լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Վերելք Սիփան լեռ
Տապալոց լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Քարհատ լեռ / Վահագնի լեռներ
Гора Сарцапат / Горы Армении
Արշավներ Հայաստանում
Նժույգ լեռ, Արջուտի թամքոց
Քարկատար լեռ
Բաղացսար / Մեղրու լեռներ
Ծարասար, Հայաստանի լեռները
Արտավանի լիճը
Վարդենիս լեռ
Բովաքար լեռ
Աչքասար
Պուտաքար, կարկտասար, Արեգունու լեռներ
Քաջքար լեռ / Հայկական լեռնաշխարհ
Արջասար
Մարիամ լեռ
Լուսահովիտ
Ապակեքար (Աբեղաքար) լեռ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Կամար լեռ
Շիշ լեռ
Մեծ Մայմեխ
Կապանու լեռ
Եղջերվասար
Արտավազ լեռ
Թեժ լեռ
Ցուլասար
Ուրասար / Բազումի լեռներ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Թոնդրակ
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Armenian Geographic
Տեսիլքի քարանձավ
Այրիքար
Նեմրութ, Սարակն
Սպիտակասար
Թրասար, Ուխտասար
Վարդաբլուր / Գայլի ականջներ
Վերելք Վուլկան լեռ
Մեծ Քիրս
Վերելք Մասիս լեռ
Դիզափայտ
Կալասար
Կարմրակողի լեռներ
Մեծ Իշխանասար
Խուստուփ լեռ
Միափոր լեռ
Հորսի լիճ
Արագած
Գութանասար