Ուխտասար - Ծղուկ
Դիտվան / Դիտավանք / Դիտիր Վանը Վայոց ձորի սարերից
Արամազդ լեռ
Մռավ լեռը