Թեղենիս

Հայաստանի բուսականությունը

Հայաստանի բուսականությունն աչքի է ընկնում  բազմազանությամբ: Այստեղ հաշվում են մոտ 3200 տեսակ բարձրակարգ բույսեր և յուրաքանչյուր 1000 ք.կմ-ին բաժին է ընկնում 104-107 բուսատեսակ: Բուսական աշխարհի բազմազանությունը պայմանավոված է վերընթաց գոտիականությամբ,  հնագույն սառցապատումներով,  և այն հանգամանքով՝ որ Հայաստանը գտնվում է 3 տարբեր բուսաշխարհագրական մարզերի շփման գոտում: Դրանք են՝ Կովկասյան խոնավասեր (մեզոֆիլ), Իրանական չորասեր (քսերոֆիլ) և միջերկրածովյան […]