Armenian Geographic

Սպիտակի լեռներ

Լեռնաբազուկ Լոռու մարզում: Բազումի լեռների հս. ճյուղավորություններից է, հանդիսանում է Չքնաղ և Գարգառ գետերի ջրբաժանը: Ամենաբարձր գագաթը` Բազումթառ լեռն է (2796 մ), որի լանջերից սկիզբ  է առնում համանուն գետը:  Լեռների երկարությունը` 18 կմ է:

Մեկնաբանություններ