Կարմրակողի լեռներ

Կարմրակողի լեռներ

Գտնվում է  Սյունիքի մարզում, Բարգուշատի լեռների հյուսիսային  ճյուղավորություններից է: Ձգվում է Արամազդ գագաթից մինչև Որոտան գետը: Ամենաբարձր գագաթը Կարմրակող լեռն է (2712 մ), երկարությունը` 16 կմ:

Մեկնաբանություններ