Ծաղկունյաց լեռներ

Լեռնաշղթան գտնվում է Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին: Փամբակի լեռնաշղթայի ճյուղավորումներից է, սկսվում է նրա կենտրոնական հատվածից՝ Ուղտաքար գագաթից և հարավ արևելյան ուղղությամբ ձգվում մինչև Հրազդանի հովիտ: Ունի 42 կմ երկարություն, կենտրոնական հատվածում լայնությունը հասնում է 7 կմ-ի: Լեռնաշղթան ներարկված է ինտրուզիաներով, որոնց վրա էլ ձևավորվել են  բարձր գագաթները: Ամենաբարձր գագաթը Ծաղկունյացն է՝  2821 մ:  Կազմված է հիմնականում քվարցիտներից և բյուրեղային թերթաքարերից: Լեռնաշղթայի տարբեր կողմնադրության լանջերը տարբերվում են միմյանցից  լանդշաֆտներով: Հյուսիսահայաց լանջերը՝ դեպի Մարմարիկի հովիտ, անտառապատ են, հարավահայաց լանջերը՝ բռնված են տափաստանային բուսականությամբ: Անգամ անտառապատ լանջերը՝ զառիթափության շնորհիվ մասնատված են, բայց մասնատվածությամբ զիջում են հարավահայաց լանջերին: Հարավահայաց լանջերից դեպի Քասաղի հովիտ են իջնում մի շարք սելավային հոսքեր, որոնցից ամենաակտիվը Մելիք գյուղի սելավն է:  Լեռնաշղթայի նախալեռնային գոտում՝ արտածին պրոցեսների ազդեցությամբ, տեղատարվել են մակերևույթը կազմող ապարները  և ձևավորվել է ռելիեֆի երիտասարդ ձևերը: Լեռնաշղթայի առանցքային գոտում դեռևս պահպանվել է քայքայված ծալքաբեկորավոր հիմքը:

Լուսանկարները՝ Տիգրան Շահբազյանի և Կարո Սահակյանի

Արշավներ և լեռնագնացություն Հայաստանում

Տասանորդի լեռներ
Տաթևի Մեծ Անապատ
Մակաղաքար լեռ / Հայաստանի լեռները
Կոտուց լեռ
Կուսանաց լեռ / Արցախի լեռներ
Դրախտիսար լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Վերելք Սիփան լեռ
Տապալոց լեռ / Արշավներ Հայաստանում
Քարհատ լեռ / Վահագնի լեռներ
Гора Сарцапат / Горы Армении
Արշավներ Հայաստանում
Նժույգ լեռ, Արջուտի թամքոց
Քարկատար լեռ
Բաղացսար / Մեղրու լեռներ
Ծարասար, Հայաստանի լեռները
Արտավանի լիճը
Վարդենիս լեռ
Բովաքար լեռ
Աչքասար
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
Պուտաքար, կարկտասար, Արեգունու լեռներ
Քաջքար լեռ / Հայկական լեռնաշխարհ
Արջասար
Մարիամ լեռ
Թուխմանուկ լեռ
Լուսահովիտ
Թռչկան
Ապակեքար (Աբեղաքար) լեռ
Դժոխքի ձոր
Կամար լեռ
Շիշ լեռ
Մեծ Մայմեխ
Կապանու լեռ
Ծովագյուղից գոշ
Եղջերվասար
Արտավազ լեռ
Թորթումի ջրվեժ
Ծովակ Հյուսիսո
Կազբեկ
Կիրանցի կիրճ
Թեժ լեռ
Ցուլասար
Շրեշտ լեռան լանջերով
Ուրասար / Բազումի լեռներ
Ազոխի քարանձավ
Թռչնադիտարկում
Աշոտ Երկաթի բերդ
Տեսիլքի քարանձավ
Սվանեթ / Վրաստան
Քասաղի կիրճ
Այրիքար
Աղջկա բերդ / Տավուշ
Zipline Armenia
Նեմրութ, Սարակն
Սպիտակասար
Էլբրուս
Թրասար, Ուխտասար
Մեղրու լեռնանցք
Վարդաբլուր / Գայլի ականջներ
Վերելք Վուլկան լեռ
Մեծ Քիրս
Դժոխքի ձոր
Վերելք Մասիս լեռ
Դիզափայտ
Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջը
Կոշիկ անապատ
Գնիշիկի կիրճ
Կալասար
Հին Խոտ
Կարմրակողի լեռներ
Մեծ Իշխանասար
Քասաղի կիրճ
Դեբեդի կիրճ
Խուստուփ լեռ
Քարաշեն
Սատանի կամուրջ
Թռչկան
Միափոր լեռ
Հորսի լիճ
Արագած
Գութանասար
Ուխտասար - Ծղուկ
Ալ լճեր
Գռավի կիրճ
Դիտվան / Դիտավանք / Դիտիր Վանը Վայոց ձորի սարերից
Գեղարոտի ջրվեժ
Քարավազի ջրվեժներ
Լաստիվեր
Արամազդ լեռ
Արջերի քարանձավ
Սմբատաբերդ

Մեկնաբանություններ